Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


20                   FLORA INDICA.          [Hanunculacea.

Sect, 2. EBIOCEPHALUS." -Achenm lana compacta involuta, in
•^apitulum densura globosum vel oblongum conglomerata, stylis
nudis apiculata.

2. A. biflora (DC. Syst. i 201, Prod. i. 19); radice tuberosa,
foliis radicalibus rotunclato-reniformibus tripartitis, segmentis rotun-
datizi iridivisis vel ssepius palraatim lobatis vel partitis, lobis crenato-
lobatis, involucri triphylli foliis sessilibus basi cuneatis ad medium pal-
matim incisis, floribus in involucro 1-3. —A. Gordschakowii, Kar. el
Kir. JBnum. PL Soony. No. 14 I Ledeb. II. Ross. i. 727 —Griffit7t> Itin.
Notes, 34-9.

HAB. In Belucbistan prope Kelat, Stocks! Afghanistan, Griffith!
Kashmir, alt. 6000 ped., Jacquemont! — (Fl. Apr. Mai.) (t?. «?.)
DISTRIB. Persia! Sibirin altaica !

florifera 2-4-unciaIis, fructifcra interdum 8-uucialis, glabra, vel pedicellis
sparse adpresse pilosis. FoKa crassfuscula. Flores pallide rubicundi, -^-1-uuciales,
terminalis nudiw, laterales involncello diphyllo muniti. Sepafa 5, ovalia, obtusa
vel acutiuscula, adpresse pilosnla, parallele iicrvosa, subpersistentin • Achenia stylo
scquilongo marcescente apiculata.
The terminal flower often falls away before the lateral ones are developed, so tiwt
there are often apparently only two flowers in the involucre, each of which is invo-
lucellate. The remains of the peduncle of the first-developed flower may, however,
always be discovered.
3. A, rupicola (Camb.! in Jacq. Voy. Bot. p. 5. t. 2) ; caule sub-
terraneo horizontal!, foliis longe petiolatis tripartitis, segraentis plus
minus petiolatis trilobis inciso-dentatis, involucri triphylli foliis subses-
silibus, floribus 1-2.
a. sericea / tota molliter pilosa, alabastris et pedicellis prsesertim
sub flore dense tomentosis, foliis obtusius incisis.
£. glabriuscula ; collo, vaginis foliorum, basi involucri et pedi-
cellis pilosis, caeterum glabra, foliis argutius incisis.
HAB. In Himalaya interior! alpina, alt. 11-15,000 ped. : .baitl,
Winterbottom f Dras ! et Zanskar ! Kashmir, J~acquem,ont / Kumaoi:,
8fr. et JPmtJ Sikkim!— (PL Jul.) (v. v.)
Molliter albo-pilosa, rarius swbglabrescens. Hhizoma sscpe elongatum, vaginis
foliorum delapsonim tectum. Involucri folia ad medium triloba, lobis trilobis vel
incisis. .Scapus ^-1-pedaJis. Folia 1-2-uncialia. Jlos terminalis exiuvolucellatus,
lateralis involucello diphyllo mumtns. Sepala 5, late obovata vel elliptica, obtnsa
vel retusa, extus molliter pubescentia 1-1-^-uncialia. Achenia ovalia, stylo brevi
sdbulato nudo apiculata.
This species approaches J. sylvestm> I., but that is always one-flowered, aad has
the involucral leaves pedicellate.
4. A. vitifolia (Ham. in DC. Syst. i. 210, Prod. i. 21); foliis
amplis cordatis 5 -lobis subtus niveis, involucri triphylli foliis longe
petiolatis foliis radicalibus conformibus, cymse mulliflorze rainis latera-
libus bis terve divisis iuvolucellatis. — Don, Prod. 193 ; Lindl.Bot Mea
t. 13851 //«//. Cat. 4695!
HAB, Per totam Himalayam temperatam, alt. 5-c.uuu ped. : occi-
dentom versus presort im \\\ jugis cxterioribus humidioribus, in Sik-